Nasz sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korszystając ze sklepu https://sklep.zoofokus.pl/ wyrażasz zgodnę na wykorzystywanie plików cookies.

Rozumiem Polityka prywatności
Trwa ładowanie
 • Baner
 • Baner
 • Baner

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO
„zoofokus.pl”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Ten dokument stanowi załącznik do Regulaminu Sklepu internetowego. Korzystając z usług Sklepu internetowego, powierzasz nam swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności służy jedynie jako pomoc w zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te dane są bardzo dla nas ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem gdyż określa on zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów sklepu. Dokument ten określa także zasady stosowania plików „Cookies”.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Sprzedawca tj. Cezary Skatulski, Fokus Cezary Skatulski, NIP 521-041- 87-83, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 14.
 3. Sprzedawca Sklepu internetowego niniejszym oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych Klientów oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
 4. Zbiory danych osobowych Klientów Sklepu internetowego zgłoszone są do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dane w nich zawarte są zawsze aktualne. W przypadku zmiany podlegają natychmiastowej aktualizacji, nie później jednak niż w terminie 30 dni od zmiany środków ochrony danych osobowych. Zbiory posiadają wyczerpujący opis sposobów ochrony zastosowanych przez Sklep internetowy.
 5. Klient ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy celem uzyskania wyczerpujących informacji w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.
 6. Sprzedawca stosuje środki techniczne opisane we wniosku GIODO takie jak: środki ochrony fizycznej danych osobowych, środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz środki organizacyjne zapewniające należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczają dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną i wykorzystaniem ich w niewiadomym celu, a także przypadkową lub celową zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem takich danych.
 7. Sprzedawca Sklepu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Klienta może być również powierzony innym podmiotom za pomocą, których Klient dokonuje płatności za zakupy w Sklepie internetowym, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami oraz podmioty, które mają za zadanie dostawę Towaru do Klienta. Dostęp do danych osobowych Klienta jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację ich usług tak aby Klient mógł zakupić i otrzymać Towar oraz za niego zapłacić.

§2 Zasady prywatności

 1. Sklep internetowy poważnie traktuje prywatność swoich Klientów. Charakteryzuje nas szacunek dla prywatności oraz możliwie najpełniejsza i zagwarantowana wygoda z korzystania z naszego Sklepu.
 2. Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas Użytkownicy, powierzając nam swoje dane osobowe w celu realizacji zamówienia. Zawsze korzystamy z danych osobowych w sposób uczciwy oraz tak, aby nie zawieść tego zaufania, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w tym jego przetwarzania, opłat, dostarczenia do Klienta.
 4. Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.
 5. W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych Klienta/Użytkownika, niezwłocznie podejmiemy działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane.
 6. Podejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić dane Użytkowników przed nienależytym i niekontrolowanym wykorzystaniem oraz zabezpieczyć je w sposób kompleksowy.
 7. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Klientów przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu. W szczególności:
  a) Kontrolujemy metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu.
  b) Dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom oraz przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby Sklepu internetowego. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, do umożliwienia nam kontroli i sprawdzenia jak wywiązują się z powierzonych obowiązków, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje.
 8. Będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i będziemy współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, będziemy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.
 9. Dokładny sposób ochrony danych osobowych został zawarty w polityce ochrony danych osobowych (ODO: polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym) Z przyczyn bezpieczeństwa, ze względu na opisane w niej procedury, jest ona do wglądu jedynie dla organów kontroli państwowej.

§3 Zakres i cel zbierania danych osobowych Klientów

 1. Sprzedawca przetwarza niezbędne dane osobowe Klientów w celu realizacji usług dostępnych w Sklepie internetowym oraz w celach księgowych i tylko takich tj. :
  a) w celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,
  b) w celu zawarcia umowy sprzedaży, reklamacji oraz odstąpienia od umowy,
  c) wystawienia faktury VAT lub innego paragonu.
 2. Sprzedawca zbiera oraz przetwarza i przechowuje następujące dane użytkowników:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres zamieszkania,
  c) adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
  d) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  e) adres poczty elektronicznej (e-mail),
  f) numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),
  g) datę urodzenia,
  h) PESEL,
  i) informacje o używanej przeglądarce internetowej,
  j) inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.
 3. Sprzedawca oświadcza, że podanie powyższych danych przez Klienta jest całkowicie dobrowolne ale także i niezbędne do pełnej realizacji usług przez Sprzedawcę.

§4 Polityka „Cookies”

 1. Sprzedawca zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Klienta/Użytkownika. Plik Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Klienta i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Sprzedawca wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 2. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Sklep internetowy i jego oferty dla potrzeb Klientów poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu internetowego. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez niego strony internetowej, to one umożliwiają mu powrót do zawartości koszyka bez utraty jego parametrów, co wiązało by się z ponowną koniecznością wyboru Towarów.
 3. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies za każdym razem gdy strona sklepu jest odwiedzana przez przez odwiedzających w następujących celach:
  a) optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
  b) identyfikacji Usługobiorców jako w danej chwili zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania;
  c) przystosowania, grafiki, opcji wyboru oraz wszelkiej innej zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy;
  d) zapamiętywania uzupełnianych w sposób automatyczny i manualny, zamieszczanych danych z Formularzy Zamówienia lub podanych przez odwiedzającego danych logowania do Sklepu Internetowego;
  e) gromadzenia i analizowania anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego w panelu administracyjnym oraz google analytics
  f) tworzenia list remarketingowych na podstawie informacji o preferencjach, zachowaniu, sposobie korzystania zainteresowaniach ze Strony Sklepu Internetowego oraz zbierania danych demograficznych, a następnie udostępnianie tych list w AdWords oraz Facebook Ads.
  g) zapamiętywania wszystkich Produktów dodanych do koszyka w celu ułatwienia złożenia Zamówienia;
  h) tworzenia segmentów danych na podstawie informacji demograficznych, zainteresowań, upodobań w wyborze oglądanych produktów/usług.
  i) wykorzystywania danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w raportach Analytics.
 4. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.
 5. Zablokowanie przez Klienta możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego do czego Klient jest w pełni uprawniony ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności Sklepu internetowego.
 6. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej z której aktualnie korzysta Klient.
 7. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”:
  a) Ustawienia plików cookies Internet Explorer
  b) Ustawienia plików cookies Chrome
  c) Ustawienia plików cookies Firefox
  d) Ustawienia plików cookies Opera
  e) Ustawienia plików cookies Safari
  f) Pliki cookies w Android
  g) Pliki cookies w Blackberry
  h) Pliki cookies w iOS (Safari)
  i) Pliki cookies w Windows Phone

§5 Prawa i obowiązki

 1. Sprzedawca ma prawo a w przypadkach prawem określonych także i ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów Sklepu internetowego organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które udostępnia Sprzedawcy, Klient może te dane poprawiać, uzupełniać w każdym czasie, a także ma prawo do żądania aby Sprzedawca je usunął ze swoich baz danych bądź zaprzestał je przetwarzać, bez podawania jakiekolwiek przyczyny. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na adres siedziby Sprzedawcy lub adres poczty elektronicznej bądź w inny sposób, który dostarczy/przekaże takie żądanie do Sprzedawcy.
 3. Żądanie ze strony Klienta usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Sprzedawcę może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług przez Sprzedawcę Sklepu internetowego bądź ich poważnym ograniczeniem.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

Obowiązek informacyjny
(na podstawie art. 13 RODO)

Przeczytaj uważnie poniższe informacje. Dowiesz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej firmie.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, że jest warunkiem zawarcia umowy oraz wynika z przepisów prawa, w tym m.in. prawa podatkowego. Jeśli nie zgadzasz się na podanie danych możemy odmówić zawarcia umowy, lub dochodzić ewentualnych roszczeń.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Fokus Cezary Skatulski, przy ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa NIP 521-041-87-83, REGON 010631721 jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.
Jak mogę się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony moich danych osobowych?
We wszelkich sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych oraz realizacji praw wynikających z obowiązku ich ochrony możesz się z nami skontaktować pisemnie na adres naszej siedziby.
Jakie dane przetwarzamy?
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych. Podanie tych danych jest konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy:
a. Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego
b. Adres email
c. Informacje o używanej przeglądarce internetowej
d. Dane identyfikacyjne Twojej firmy, w tym NIP
e. Adres do doręczeń

Jakie są cele i podstawy przetwarzania?

Zgodnie z ustalonymi przez nas czynnościami przetwarzania, przetwarzamy Twoje dane:
- w celu przedstawienia naszej oferty na podstawie Twojej zgody lub Twojego zapytania ofertowego (podstawa z art.6 ust.1 lit. a RODO);
- w celu zawarcia umowy sprzedaży na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- w celu wykonania zapisów umowy, w tym obsługi reklamacji i obsługi posprzedażowej na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- w celach analitycznych, tj. doboru odpowiedniego zapytania ofertowego do Twoich potrzeb;
- w celu optymalizacji naszych usług na podstawie Twoich uwag na ich temat, (podstawa z art.6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celu marketingu bezpośredniego, w tym analizy archiwalnych kampanii reklamowych.
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Komu powierzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy wyłącznie naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z którymi współpracujemy. Twoje dane są przetwarzane wyłącznie w uzgodnionym z nami zakresie. Nasi podwykonawcy to firmy księgowe, kancelarie prawne, firmy informatyczne, firmy windykacyjne, firmy kurierskie i pocztowe, banki.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

1. Dane, które otrzymaliśmy w celu przedstawienia oferty i zawarcia umowy sprzedaży zostaną usunięte z końcem roku kalendarzowego następującego po roku, w którym otrzymaliśmy Twoje ostatnie zapytanie.
2. Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy i wykonaniem jej zapisów przetwarzamy do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz do końca okresu wynikającego z przepisów prawa określającego okres przechowywania danych osobowych, np. przepisy podatkowe.

Do jakich państw trzecich lub organizacji międzynarodowych przekazywane są dane?

Możemy przesyłać dane osobowe do serwerów znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika lub do podmiotów powiązanych, stron trzecich z siedzibą w innych krajach w tym krajach z obszaru EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, EOG ang. European Economic Area, EEA – strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA) w celu przetwarzania danych osobowych przez takie podmioty w naszym imieniu zgodnie z postanowieniami naszej Polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa, zwyczajami jak i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

Jakie są Twoje prawa?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
a. Prawo dostępu do swoich danych
b. Prawo otrzymania kopii swoich danych
c. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
W dowolnej chwili możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli stwierdzisz, że:
- Twoje dane są nieprawidłowe
- nie mamy prawa do przetwarzania Twoich danych
- nie potrzebujemy już przetwarzać Twoich danych
lub jeśli wniosłeś sprzeciw, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych.
d. Prawo do sprostowania swoich danych.
e. Prawo do usunięcia danych.
Jeśli stwierdzisz, że nie mamy prawa do przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz w każdej chwili zażądać od nas ich usunięcia.
f. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas Twoich danych w tych celach, zaprzestaniemy przesyłania naszych ofert.
g. Prawo sprzeciwu w szczególnej sytuacji.
W sytuacjach szczególnych, prawnie uzasadnionych, masz prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.
h. Prawo do przenoszenia danych.
Masz prawo do:
- otrzymania od nas swoich danych w powszechnie używanym formacie
- zlecenia nam bezpośredniego przesłania danych do innego podmiotu.
i. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku stwierdzenia, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć
odpowiednią skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [dawniej: GIODO] lub innego właściwego organu nadzorczego.
j. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Nota o prawach autorskich do Regulaminu Sprzedaży

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszej polityki jest Kancelaria Prawna LEGATO, która udzieliła niniejszemu sklepowi niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego dokumentu do celów związanych z własną działalnością handlową w Internecie oraz rozciąga ochronę prawną na w/w dokument na czas trwania umowy. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego dokumentu bez zgody Kancelarii Prawnej LEGATO jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej. Sprzedawcy internetowi mogą dowiedzieć się więcej o możliwości korzystania z wzorca polityki prywatności i cookies na stronie http://www.kancelaria-legato.pl

Newsletter
Dodaj swój adres e-mail do naszego newslettera
Odwiedź nas na:

Zawartość koszyka (0)

Do zapłaty:
0,00 PLN